Ohma

Kurt, Eva, Malin, Kaja og Mateo

lørdag 29. november 2008

Kan kristne bli besatt av onde ånder?

Mange her i Bolivia er redde for ånder. For eksempel kan det være ei grotte i fjellet som ingen må gå inn i for da kan en ond ånd ta bolig i den personen. Jeg prøvde å fortelle til en person jeg møtte at de som har Jesus i hjertet sitt, de trenger ikke å frykte for slike onde ånder. Så lenge Jesus bor i hjertet kan ingen ond ånd ta bolig der. I Lukas 11,21-22 sier Jesus selv: "Når den sterke med våpen vokter sin egen gård, får hans eiendom være i fred. Men når en som er sterkere enn han, kommer over ham og overvinner ham, da tar han fra ham sitt våpen, som han har satt sin lit til, og hans bytte deler han ut." Den sterke i dette tilfelle er djevelen. Den som er sterkere er Jesus. Den som har Jesus har den som er sterkere på sin side. Det er alltid slik at den sterke ikke har noen mulighet mot den sterkere. Den sterke må flykte når det kommer en som er sterkere. Mannen fortalte meg om sin far. En dag faren våknet stod det en pose med beinrester ved sengekanten. Disse beinrestene tilhørte noen andre som faren visste eide posen. Hver natt etter dette våknet faren av at han lå og skar tenner. I følge mannen var faren hans en kristen. Moren derimot trodde visst på alt mulig. Faren gikk derfor til noen åndeutdrivere for å bli kvitt sine problemer. De sa at han måtte reise til dem som eide posen og levere den. Viss ikke kom det til å skje noe forferdelig. Faren hørte ikke på åndeutdriverne og leverte ikke posen, men problemene om natten fortsatte. Han møtte flere åndeutdrivere, alle sa det samme. Du må levere tilbake posen eller så skjer noe forferdelig. Faren hørte ikke på dem. En dag døde faren i en bilulykke på samme stedet som de bodde de som eide posen. Hva skulle jeg tenke om dette? Faren var jo en kristen. Var han besatt likevel? Var det en forbannelse? Bibelen forteller meg at den som tror på Jesus og har han i hjertet kan ikke bli besatt. Jeg trenger ikke frykte for onde åndsmakter for Gud er med meg. Hva skulle jeg svare til denne mannen? Det eneste som slo meg var: hvorfor søkte denne kristne mannen til åndeutdriverne? Hvorfor søkte han ikke Gud istedet? Dersom han var en kristen, ville det ikke være mer naturlig å søke til den sterkere og ikke til den sterke? Så godt det må være for den bolivianer som kan få tro på det Bibelen sier om dette. Så befriende det må være for den bolivianer som slipper å leve i frykt for alt det de onde åndene kan gjøre.

1 kommentar:

Andreas sa...

Trist å høre om faren til mannen du snakket med, men flott å høre at du fikk fortelle om Han som er sterkest!